Cytologie
 

Zhotovení cytologických preparátů FNAB

Vlastní odběr: místo vydesinfikujeme, pevně uchopíme lézi a provedeme vpich jehlou (21 - 22 G)nasazenou na stříkačce (min. 10 ml). Vytvoříme podtlak střídavým nasátím materiálu. Jehlou můžeme v místě pohybovat různými směry, aby se nasálo co nejvíce buněk. Následně podtlak zrušíme. Po vytažení jehly z místa vpichu jehlu sejmeme ze stříkačky, do stříkačky natáhneme vzduch, nasadíme zpět a odebraný materiál ihned po odběru vystříkneme na sklíčko. Získaný materiál na sklíčku rozetřeme a to buď technikou krevního nátěru nebo druhým podložním sklíčkem, které se na daný materiál položí a rychlejším tahem se materiál na plocho rozetře. Musíme dbát na to, aby nedošlo k poškození buněk, takže na sklíčko příliš netlačíme.

Jestliže jsme odebrali velmi řídkou tekutinu s předpokladem nízké celularity, je vhodné vzorek před nátěrem odstředit (1000 - 1500 otáček/min, po dobu 5 minut). Supernatant lze použít na další biochemické vyšetření (EDTA) a ze sedimentu se vytvoří cytologický preparát. Ten se nechá oschnout na vzduchu. Preparát nesmí přijít do styku s formalínovými parami, hůře by se barvil a došlo by k znehodnocení vzorku.

Pokud si nejsme jisti, zda je odebraného materiálu na sklíčku dostatečné množství, opakujeme odběr na nové sklíčko. V naší laboratoři účtujeme počet cytologických vyšetření podle místa odběru a typu procesu, ne podle počtu sklíček.

 

Odběr FNAB z mízní uzliny

Technika odběru se nijak neliší od odběru cytologických preparátů z jiných orgánů. Pro eliminaci chyb doporučujeme dodržovat několik zásad: 

  •  Pokud je to možné, nebrat vzorky ze submandibulárních mízních uzlin. Ty jsou téměř vždy zánětlivě infiltrované.

  • Při odběru doporučujeme pohybovat jehlou v mízní uzlině několik milimetrů dopředu a dozadu za trvalého podtlaku. Dostanete tak do preparátu tkáň z více míst.

  • Před rozetřením odebraného materiálu na sklíčko doporučujeme obsah vizuálně zkontrolovat. Obsah mízních uzlin je mléčně bílý. Příměs krve ukazuje na možnou technickou chybu při odběru, spíše bezbarvý obsah může být pouze tuková tkáň. V těchto případech doporučujeme odběr opakovat, pokud možno z jiné mízní uzliny.

  •  Pokud zvíře užívalo glukokortikoidy, je cytologická diagnostika výrazně ztížená. Glukokortikoidy destruují především maligně transformované buňky.