Endokrinologie
 

Odběr vzorků pro biochemické vyšetření

Je možno odebrat vzorek jako sérum nebo jako plasmu. Jako antikoagulans je v tomto případě vhodný heparin. Zatímco u séra je vhodné vzorek ponechat v pokojové teplotě či mírně zahřívat a okamžitě po sražení odstředit a sérum stáhnout, při odběru na plasmu lze vzorek okamžitě odstředit a plasmu uchovávat v chladničkové teplotě (do 8 hodin po odběru) nebo zmrazit při - 18°C.

Stanovení TLI (trypsinu podobné imunoreaktivity) u psa

Toto stanovení má zásadní význam pro diagnostiku poruch exokrinní aktivity pankreatu a diagnostiku pankreatitidy u psů.

Stanovení TLI (trypsin-like immunoreactivity) může pomoci u psů v odhadu exokrinní sekrece slinivky; vyšetření se velice osvědčilo v diagnostice chronické pankreatitidy s poruchou zevní sekrece.

Klinické známky insuficience zevní sekrece slinivky nebývají specifické a jsou to obvykle ztráta hmotnosti či zvýšená chuť k jídlu doprovázená častými průjmy. Tyto příznaky se však projevují až při úbytku acinárních buněk větším než 90%.

Mezi zymogeny, které jsou produkovány slinivkou, patří trypsinogen (běžně se vyskytuje v krvi a je považován za velice užitečný ukazatel poruch zevní sekrece slinivky). Jelikož je navíc trypsinogen produkován a uchováván pouze v acinárních buňkách slinivky, jde o orgánově specifický ukazatel.

TLI představuje orgánově specifický, vysoce diagnosticky efektivní ukazatel pro diagnostiku insuificience exokrinní sekrece slinivky (event. akutní pankreatitidy) u psů.

Odběr materiálu: srážlivá krev

Preanalytické podmínky: nutné je 6-hodinové lačnění.

FUNKČNÍ TESTY

ACTH stimulační test

Princip: Podání ACTH vede k uvolnění zásob kortizolu z hyperplastických i z neoplastických nadledvinek.

 • Postup č.1
  1. Odebereme krev
  2. Aplikujeme i.v. nebo i.m. 0,25 mg tetracosactrinu (syntetický ACTH) pro psa (všech velikostí), 0,125 mg pro kočku
  3. U psa odebereme krev 1 hod. po aplikaci (k detekci hypoadrenokorticismu) nebo 2 hod po aplikaci (k detekci hyperadrenokorticismu). U kočky odebíráme krev 1,5 hodiny po aplikaci.
 • Postup č.2
  1. Odebereme krev
  2. Aplikujeme i.m. 1 IU ACTH gelu .kg-1 ž. hm.
  3. U psa i u kočky odebereme krev 1 hod. a 2 hod. po aplikaci

Supresní test s nízkou dávkou dexamethazonu (LDDT)

Princip: Test je alternativou ACTH stimulačního testu. Aplikace dexamethasonu vede k supresi hypofýzy a činnosti nadledvinek a k poklesu hladiny kortizolu v séru (plasmě).

 • Postup
  1. Odebereme krev
  2. Aplikujeme i.v. 0,01 mg dexamethasonu.kg-1 tělesné hmotnosti pro psa i pro kočku
  3. U psa i u kočky odebereme krev 8 hod. po aplikaci

Supresní test s vysokou dávkou dexamethazonu (HDDT - krev)

Princip: Tento test se neprovádí u koček. Užívá se k rozlišení mezi adrenálním a hypofyzárním hyperadrenokorticismem.

 • Postup
  1. Odebereme krev
  2. Aplikujeme i.v. 0,1 mg dexamethasonu.kg-1 tělesné hmotnosti pro psa i pro kočku
  3. U psa i u kočky odebereme krev 3 a 8 hod. po aplikaci

Poměr kortizol/kreatinin u HDDT (moč)

Princip: Hladiny kortizolu v moči se v průběhu HDDT liší. Tyto hodnoty se přepočítávají na koncentraci kreatininu, aby se odstranily výkyvy ve specifické hmotnosti moči. Užívá se k rozlišení mezi adrenálním a hypofyzárním hyperadrenokorticismem.

 • Postup
  1. Vlastník odebírá ranní moč ve stejnou dobu (cca v 7 hodin) po tři následující dny
  2. Po odběru druhého vzorku začne podávat vlastník orálně 0,1 mg dexamethasonu.kg-1 tělesné hmotnosti v intervalu po 8 hodinách

Monitoring při terapii hyperadrenokorticismu

Jediný relativně spolehlivý test při léčbě mitotanem nebo ketoconazolem je ACTH stimulační test.

Stanovení žlučových kyselin

Princip: Žlučové kyseliny se používají k průkazu portosystemického zkratu, poškození jaterního parenchymu, nízká hladina může naopak sloužit jako indikátor obstrukce tenkého střeva.

 • Postup
  1. odběr krve na lačno (12 hodin)
  2. odběr krve 2 hodiny po příjmu potravy