Koprologie
 

Parazitologické vyšetření se doporučuje provést ve všech případech průjmového onemocnění psa a kočky.

Flotačním vyšetřením lze zjistit vajíčka nematod, cysty a oocysty protozoí. Záchyt vajíček tasemnic je zanedbatelný, proto se tasemnice diagnostikují přímým průkazem článků v trusu.

Larvoskopické vyšetření k průkazu plicnivek (Aelurostrongylus abstrusus u kočky a Crenosoma vulpis u psa) je indikované u problémů respiračního aparátu a pokud lze předpokládat kontakt pacienta s mezihostitelem.

Sedimentační vyšetření se provádí pouze při podezření na fasciolózu, která je u masožravců extrémně vzácná.

Specielní vyšetření je barvení trusu karbolfuchsinem na přítomnost kryptosporidií a barvení Victoria blue na přítomnost giardií. Vyšetření na giardiózu je spolehlivé pouze z čerstvého trusu, bezprostředně nebo krátce po odběru. Záchytnost se zvýší, pokud se vyšetří tři vzorky odebrané v průběhu deseti dnů nebo alespoň obden.

Orientační testy na průkaz exokrinní pankreatické insuficience (EPI)

Testy na EPI jsou indikované při nálezu steatorhey.U koček je EPI vzácná.

Aktivita proteáz v trusu: Doporučuje se opakované vyšetření mnoha vzorků trusu v třídenních kolekcích, protože i u zdravých zvířat aktivita proteáz kolísá. Vyšetření má vysokou incidenci falešně pozitivních (aktivita proteolytických bakterií v trusu) i negativních (fyziologické kolísání) výsledků.

Přímý průkaz tuku a volných mastných kyselin v trusu: Před vyšetřením musí pes přijímat dietu s 8% tuku, provedení dvou vyšetření zvýší přesnost. Tímto vyšetřením se odliší maldigesce (přítomnost nestráveného tuku) a malabsorpce (přítomnost volných mastných kyselin). Falešně negativní výsledek je v případě sníženého množství tuku v dietě a falešně pozitivní při zvýšeném. Tento test neodliší pankreatickou steatorheu od nepankreatické.

Doplňující testy: průkaz svalových vláken a škrobových zrn v trusu.

Cytologické vyšetření trusu nebo seškrabu rektální sliznice je indikované u pacientů prezentujících se průjmem z tlustého střeva. K vyšetření je vhodný otisk povrchu čerstvého trusu, povrchový hlen nebo otisk prstu po rektálním vyšetření. Vyšetřením lze prokázat např. akutní zánět kolonu, eozinofilní kolitidu, lymfom, klostridiové spory.