Vyšetření moči
 
 • základní vyšetření
  • specifická hmotnost
  • pH
  • moč chemicky
  • sediment
 • cytologie močového sedimentu
 • biochemie
  • Na
  • K
  • Ca
  • Cl
  • P
  • urea
  • crea
  • bílkovina
  • poměr kortisol/kreatinin
  • poměr bílkovina/kreatinin
  • HDDT (moč)