image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Publikace

Publikace

MVDr. Čada František, MVDr. Huml Oto, RNDr. Mužíková (Jůdová) Kateřina

Publikace 2008 – 2022

Připravujeme. Děkujeme za pochopení.

Publikace 2002–2007

 • Šeflová L., Huml O.: Neoplastické příčiny kašle, sborník ČAVLMZ Diferenciální diagnostika kašle, 2002
 • Huml O.: Herpesvirus psů, Časopis chovatelů molosoidních plemen, 2002
 • Huml O.: Klinická hematologie koček, sborník ČAVLMZ Choroby koček, 2002
 • Huml O., Sedláčková L.: Naše zkušenosti s krmivy pro psy a kočky, sborník ČAVLMZ Choroby koček, 2002
 • Huml O., Pašková J.: Enviromentální mastitidy, sborník pro seminář České buiatrické společnosti, VETFAIR, 2003
 • Klepač P., Huml O.: Hlavní ekonomické vlivy ve výkrmu prasat, sborník pro seminář ČAVSCHP, seminář VETFAIR, 2003
 • Huml O., Klepač P.: Hlavní ekonomické vlivy v chovech prasnic, sborník pro seminář ČAVSCHP, seminář VETFAIR, 2003
 • Huml O.: Dodržování zásad zoohygieny jako preventivní opatření proti šíření nákaz, Zemědělec, červenec 2003
 • Jůdová K., Huml O.: Základy cytologie u zoozvířat, sborník Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata, ČAZWV, 2003
 • Jůdová K., Huml O.: Základy cytologie, sborník Cytologie psa a kočky, MEDIPET, 2003
 • Huml O., Jůdová K.: Využití cytologie v onkologii, sborník Cytologie psa a kočky, MEDIPET, 2003
 • Huml O., Jůdová K.: Cytologická diagnostika lymfoproliferativních onemocnění, sborník Cytologie psa a kočky, MEDIPET, 2003
 • Huml O., Jůdová K.: Cytologie kožních a podkožních útvarů, sborník Cytologie psa a kočky, MEDIPET, 2003
 • Jůdová K.: Základy cytologie – základní rozlišení tumorózních a zánětlivých procesů, sborník z XI. výroční konference ČAVLMZ, Gynekologie a porodnictví, sekce cytologická, Hradec Králové 15 – 16. 11. 2003;84-87
 • Čada, Zahrádka, Chaloupka, Hes, Vlach: Mezoteliom psů – patologie pěti případů, Veterinářství, 53, 2003.
 • Huml O., Čada F.: Laboratorní diagnostika nemocí hypothalamu a hypofýzy, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Huml O., Čada F.: Laboratorní diagnostika nemocí nadledvinek, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Huml O., Čada F.: Laboratorní diagnostika nemocí parathyroidey, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Huml O., Čada F.: Endokrinní pankreas, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Huml O., Čada F.: Thyroidea, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Huml O., Čada F.: Endokrinní nemoci pohlavních orgánů, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Huml O., Čada F.: Laboratorní diagnostika endokrinních onemocnění pohlavních žlaz, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Huml O.: Posuzování acidobazických poruch u malých zvířat, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Huml O.: Využití erytropoietinu ve veterinární praxi malých zvířat, sborník Klinická patologie, ČAVLMZ, 2004
 • Čada, Šeflová, Hes: Klasifikace 2138 tumorózních změn kůže psů za roky 1994-2002, Veterinářství, 54, 2004.
 • Huml O., Čada F.: Hypotrichóza / alopecie u jezevčíků, Veterinářství 2004;54:255-260
 • Šeflová L., Čada F., Macek J., Ošmera Z.: Náhodný nález teratomu vaječníku u feny, Veterinnářství 2005;55:127-128
 • Huml O.: Environmentální kožní onemocnění, sborník Psychogenní dermatózy, ČAVLMZ, 2005
 • Čada F., Šeflová L., Jůdová K., Urban M.: Generalizovaná kryptokokóza psa, Veterinární morfologické dny v Českých Budějovicích, Vědecká konference; 21.-22. 9. 2005
 • Huml O.: Laboratorní diagnostika exotických infekcí, sborník Cestovní medicína, ČAVLMZ, 2006
 • Huml O.: Využití TLI (trypsin-like immunoreactivity) v diagnostice onemocnění pankreatu, sborník Doplňková krmiva v praxi malých zvířat, ČAVLMZ + Panda Plus, 2006
 • Huml O.: Interpretace bílého krevního obrazu, sborník Klinické repetitorium u malých zvířat, Komora VL ČR, 2006
 • Huml O.: Interpretace červeného krevního obrazu, sborník Klinické repetitorium u malých zvířat, Komora VL ČR, 2006
 • Huml O.: Základy odběru vzorků, sborník Klinické repetitorium u malých zvířat, Komora VL ČR, 2006
 • Huml O.: Diagnostické metody v onkologii, sborník Klinické repetitorium u malých zvířat, Komora VL ČR, prosinec 2006
 • Jůdová K., Čada F., Šeflová L., Huml O., Parmová I., Dvořáková O.: Cytologický nález mykobakterií v mízních uzlinách kočky, Veterinární klinika 2006;3:52-54
 • Jůdová K.: Srovnání diagnózy cytologického a histologického vyšetření u zvířat, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Rigorózní práce, 2006
 • Jůdová K., Čada F., Šeflová L., Huml O.: Srovnání diagnózy cytologického a histologického vyšetření u zvířat, Veterinářství 2006;9(56):540-544
 • Huml O., Tupý P.: Zdraví kuřecích brojlerů po zákazu antibiotických stimulátorů růstu, Náš chov, 2006, 12, s. 41 – 42
 • Čada, Šeflová, Jůdová, Urban: Kryptokokóza psa – popis případu, Veterinářství 2006;56:537-539
 • Huml O.: Hromadný výskyt akutních parenchymatózních mastitid jako důsledek léčby v zprahlosti, sborník Klinické repetitorium akutních stavů u skotu a prasat, Komora VL ČR, září 2007
 • Mužíková K., Huml O.: Základy cytologie – základní cytologické techniky, základní rozdělení procesů, fotografické ukázky, Seminář MED-ART, Stará Ľubovňa, Slovenská republika. 28. - 30.9. 2007
 • Mužíková P., Huml O.: Cytologie kožních a podkožních útvarů, sborník Brachycefalický pes, 27. – 28. říjen 2007, ČAVLMZ

Publikace do roku 2002

 • Čada, Starý, Krupička: Výskyt inkluzní hepatitidy brojlerů ve čtyřech lokalitách Západočeského kraje, Veterinářství, 1975
 • Čada, Horyna, Němeček: Kongenitální tremor spojený s hypoplazií mozečku u selat v Západočeském kraji, Veterinářství, 1977
 • Čada: Atestační práce k atestaci II stupně v atestačním oboru patologická morfologie: Spontánní případy nutriční svalové dystrofie, hepatosis dietetica a přecitlivělosti na Ferridextran 10% inj. u selat v Západočeském kraji v létech 1977-1979, 1980, s. 54, foto 18.
 • Šaloun, Čada: Mramorová slezina bažantů, Myslivost, 1982
 • Čada, Langmajer, Koukolík, Wácha: Akutní až perakutní průběh nutriční svalové dystrofie v jednom chovu prasat v Západočeském kraji, Veterinářství, 1984
 • Čada, Hrdlička: Rozbor příčin hynutí hrabavé drůbeže v malochovech zjištěných v SVÚ Plzeň v období 1979-1983, Ústavní odborná práce ÚSVÚ Praha, 1985
 • Plašil, Čada: Příčiny hynutí holubů v Západočeském kraji v letech 1977-1986, Ústavní výzkumná práce ÚSVÚ Praha, 1987
 • Čada: Inkluzní rinitida /cytomegalovirová infekce/ prasat v sekčním materiálu SVÚ Plzeň v letech 1972-1882, Ústavní výzkumná práce ÚSVÚ Praha, 1987
 • Huml O.: Problematika zkrmování bramborových odpadů, sborník ČSVTS, 1987
 • Čada F., Huml O.: Myokardiální forma nutriční svalové dystrofie telat v Zpč. kraji, Veterinářství, č. 4, 1988
 • Čada: Patomorfologické sledování štítné žlázy telat v ranném postanatálním období v nasávací oblasti SVÚ Plzeň, Veterinární Medicina, 33/LXI/, 1988, č.2, s.69-80
 • Zendulka, Groch, Pivník a kol.: Atlas veterinární patologické anatomie, SZN,1988
 • Čada, Huml, Böhm, Helebrant, Svatoš: Globoidní leukodystrofie /Deficience beta-galaktosidázy, Krabbeho choroba/ u dvou vrhů West highland White teriérů, Veterinářství 1988, č. 2
 • Huml O.: Sledování závislostí mezi výsledky polyovulace u donorek embryí a vybranými biochemickými ukazateli, sborník ÚSVÚ, 1989, 33
 • Huml O. a kol.: Výskyt parakeratózy u výkrmových prasat v Zpč. kraji v roce 1988, Veterinářství, 1990, č.2
 • Čada F., Huml O. et al.: Intoxikace srnčí zvěře S-methylcysteinsulfoxidem z řepky odrůdy 00 v Západoèeském kraji, Veterinářství, 1990
 • Huml O.: Změny vnitřního prostředí dojnic jako následek nadměrného používání hnojiv na území západních Čech, Veterinářství 1992, č. 4
 • Valíček, Šmíd, Čada, Šaloun, Šindelář: Cytomegalovirus prasat. Cirkulace viru v našich chovech, Veterinářství č.6, 1994
 • Huml O., Čada F., Zahrádka F., Svatoš M.: Hemobartonelóza koček, Veterinářství, 1995, č. 3
 • Čada F., Kůttová M., Sieberová V., Fábiková R., Huml O., Rampich Z.: Malárie u sovic sněžných, Veterinářství, 1995, č. 12
 • Čada, Huml: Echinococcus multilocularis /Leucart,1863/ u Lišek obecných /Vulpes vulpes/ v Západočeském kraji v roce 1995, Veterinářství, 1995
 • Čada, Svatoš: Nezvykle velký feochromocytom /adrenální chromafinní paragangliom/ nadledvinky psa, Veterinářství 1995
 • Huml, Čada a kol.: Leishmanióza u psa, Veterinářství, č.6, 1995
 • Čada F., Huml O.: Echinococcus multilocularis u lišek v zpč. regionu, Veterinářství, 1996, č. 4
 • Huml O., Čada F., Böhm K., Velebný H.: Granulocytární ehrlichióza u psa, Veterinářství, 1996, č. 11
 • Huml O.: Příčiny infertility fen, sborník ČAVLMZ, 1996
 • Huml O.: Gastrointestinální onemocnění selat, sborník CYMEDIKA, 1996
 • Čada, Svejkovský: Chemodectom /nonchromafinní paragangliom/ glomus aorticum u psa, Veterinářství, 1997
 • Huml O.: Interpretace červeného krevního obrazu, vyšetření koagulačních vlastností krve, sborník ČAVLMZ, 1997
 • Huml O.: Odběr vzorků pro laboratorní vyšetření, vhodnost použití humánních laboratoří, záludnosti interpretace biochemických, hematologických a serologických ukazatelů, sborník ČAVLMZ, 1997
 • Huml O.: Paraneoplastické syndromy, sborník ČAVLMZ, 1997
 • Huml O: Mikrobiologické hodnocení odpadních vod a zemědělských odpadů, sborník firmy BIJO TC a.s. ze semináře věnovaného problematice zemědělských odpadů, 1997
 • Svoboda M., Doubek J., Čada F., Huml O., Fábiková R., Raška P. a kol.: Endokrinologie psa a kočky, ČAVLMZ, učebnice, 1997
 • Huml O.: Virové infekce zaživacího traktu psů, sborník firmy CYMEDIKA, 1997
 • Čada, Velebný: Praktické postupy při diagnostice a terapii tumorů mléčné žlázy u fen a koček, sborník ze VI výroční konference ČAVLMZ : Onkologie malých zvířat. 17-18 října 1998
 • Huml O.: Onkologická onemocnìní krve a krvetvorných orgánů, sborník ČAVLMZ, 1998
 • Huml O.: Paraneoplastický syndrom, hematologické a biochemické abnormality, sborník ČAVLMZ, 1998
 • Huml O.: Tumory mléčné žlázy, sborník ČAVLMZ, 1998
 • Čada F., Huml O. et al.: Globoidní leukodystrofie u dvou vrhů WHWT, Veterinářství, 1998, č. 2
 • Huml O.: Nejčastější virová onemocnění drůbeže, sborník CYMEDIKA, 1998
 • Huml O.: Problematika klostridií u drůbeže, sborník Choroby drůbeže, 1998
 • Huml O.: Zákaz některých antibiotických stimulátorů růstu, časopis BIOFAKTORY, 1999, č. 2
 • Huml O.: Problematika stanovení inhibičních látek v krmivech, časopis BIOFAKTORY, 1999, č. 2
 • Čada, Martínek, Kolářová: Kočka /Felis catus f. dom./ jako definitivní hostitel druhu Echinococcus multilocularis, Veterinářství, č. 1, 1999
 • Čada, Huml: Diagnostický a terapeutický přístup k intoxikacím malých zvířat, sborník semináře malých zvířat ČAVLMZ „Neodkladný pacient“, 16-17 října 1999
 • Huml O., Kůttová M.: Testace antimikrobiální účinnosti vodorozpustného amoxycilinu v preparátu CLAMOXYL SP, Veterinářství, 1999, č. 9
 • Huml O., Pašková J.: Borrelióza psů a její rozšíření v ČR, typizace kmenů, serologická diagnostika ve vztahu ke klinickým onemocněním, sborník BIOVETA Ivanovice, 2000
 • Huml O., Pašková J., Gbelec P.: Caniquantel, časopis Komory VL, č. 2, 2000
 • Huml O.: Neonatální isoerytrolýza koťat, další hematologické a biochemické abnormality štěňat a koťat, sborník NEONATOLOGICKÝ A PEDIATRICKÝ PACIENT, ČAVLMZ, 2000
 • Huml O.: Nežádoucí účinky krmiv u prasat, sborník Zdravotní rizika výživy prasat a systém zdravotní nezávadnosti krmiv, FVL VFU Brno, 14. 10. 2000
 • Huml O., Fábiková R.: Zvláštnosti laboratorní diagnostiky u geriatrických pacientů, sborník GERIATRIE - nemoci stárnoucích a starých pacientů, 21. - 22. 10. 2000, ČAVLMZ, Brno