image
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Skot

Skot

Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.

Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.

Analyt Jednotky Minimum Maximum
Erytrocyty T.L-1 5 8
Hematokrit L.L-1 0,24 0,46
Hemoglobin g.L-1 80 150
MCV fL 40 60
MCH pG 11 17
MCHC % 30 36
retikulocyty G.L-1    
retikulocyty  %    
trombocyty G.L-1 100 800
leukocyty G.L-1 4 12
neutrofily segm. % 15 45
neutrofily tyčky % 0 3
lymfocyty % 45 75
monocyty % 2 7
eosinofily % 2 10
bazofily % 0 2
neutrofily segm. M.L-1 1000 4000
neutrofily tyčky M.L-1 0 300
lymfocyty M.L-1 1500 7500
monocyty M.L-1 25 840
eosinofily M.L-1 100 1000
bazofily M.L-1 0 200
myeloblasty M.L-1    
ALT µkat.L-1 0,1 0,74
AST µkat.L-1 0,28 1,56
ALP µkat.L-1 0,47 3,89
GMT µkat.L-1 0 0,54
ACP nkat.L-1    
amyláza µkat.L-1 0 0,57
lipáza µkat.L-1 0,5 3,34
CK µkat.L-1 1,24 5,85
LDH µkat.L-1    
GSH-Px µkat.L-1 40 60
glukóza mmol.L-1 3,11 4,89
triglyceridy mmol.L-1 0 0,1
celk. lipidy mmol.L-1    
cholesterol mmol.L-1 1,2 5,2
celková bílkovina g.L-1 65 80
albumin g.L-1 27 39
globuliny g.L-1 25 45
alfa globuliny g.L-1    
beta globuliny g.L-1    
gamma globuliny g.L-1    
alfa 1 globuliny g.L-1    
alfa 2 globuliny g.L-1    
beta 1 globuliny g.L-1    
beta 2 globuliny g.L-1    
gamma 1 globuliny g.L-1    
gamma 2 globuliny g.L-1    
bilirubin µmol.L-1 0 12
močovina mmol.L-1 3,6 9,3
kreatinin µmol.L-1 75 141
kyselina močová µmol.L-1    
amoniak µmol.L-1 0 90
žlučové kyseliny µmol.L-1    
Ca mmol.L-1 2 3
anorg. P mmol.L-1 1,87 2,66
Mg mmol.L-1 0,75 1,25
Na mmol.L-1 138 150
K mmol.L-1 3,9 5,6
Cl mmol.L-1 97 116
Fe µmol.L-1    
Cu µmol.L-1 12,6 18,9
Zn µmol.L-1 12,2 35,8
NEFA mmol.L-1 0,1 0,7
BHBA mmol.L-1 0,3 0,8
fruktosaminy µmol.L-1    
haptoglobin mg.L-1    
kyselina listová nmol.L-1    
vitamín B12 pmol.L-1    
laktát mmol.L-1    
osmolalita krve mOsm.L-1 290 310
HDL-cholesterol mmol.L-1    
LDL-cholesterol mmol.L-1    
Apo-A lipoprotein      
Apo-B lipoprotein      
Lp(a) lipoprotein      
troponin      
Tyroxin ( celkový ) nmol.L-1    
Trijodthyronin nmol.L-1    
Volný tyroxin pmol.L-1    
Volný trijodthyronin pmol.L-1    
TSH pg.mL-1    
Progesteron nmol.L-1    
Kortisol nmol.L-1    
Testosteron nmol.L-1    
17-beta-estradiol pmol.L-1    
Insulin µM.mL-1    
Anti-thyreoglobuliny mIU.mL-1    
Anti-thyreoperoxidáza mIU.mL-1    
IGF-I ng.mL-1    
Na moče mmol.L-1 20 80
K moče mmol.L-1 140 270
Ca moče mmol.L-1 0,13 2,5
P moče mmol.L-1 0,5 5
Chloridy moče mmol.L-1    
Močovina moče mmol.L-1    
kreatinin moče mmol.L-1    
kyselina močová moče mmol.L-1    
bílkovina moče g.L-1    
kyselina vanilmandlová      
kortizol moče nmol.L-1    
specifická hmotnost moče g.L-1 1020 1040
CEA ng.mL-1    
Digoxin mg.L-1    
Fenobarbital mg.L-1    
Benzdiazepiny      
pH krve venozní   7,38 7,435
pH krve arteriální      
tCO2 venozní kPa 30 35
tCO2 arteriální kPa    
BBs   35 50
AG ( anion gap )   11 26
RA ( reziduální anionty )   8 12
SID ( diferenciál silného iontu )   35 45
pCO2 venozní kPa 5,2 6,4
pCO2 arteriální kPa    
HCO3 venozní mmol.L-1 23,5 27
HCO3 arteriální mmol.L-1    
BE ( base excess ) - venozní   -0,5 4
BE ( base excess ) - arteriální      
pO2 venozní kPa 4 6
pO2 arteriální %    
sO2 venozní kPa    
sO2 arteriální %    
pH moče   7,8 8,4