image
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Hlodavci

Hlodavci

Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.

Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.

Analyt Jednotky Minimum Maximum
Erytrocyty T.L-1 4 6,4
hematokrit L.L-1 0,37 0,5
hemoglobin g.L-1 84 155
MCV fL 57,8 65,4
MCH pG 17,1 23,5
MCHC % 28,7 37
retikulocyty G.L-1    
retikulocyty  %    
trombocyty G.L-1    
leukocyty G.L-1 5,2 12
neutrofily segm. % 36,4 54
neutrofily tyčky %    
lymfocyty % 28 52,1
monocyty % 3 9
eosinofily % 0,5 3,5
bazofily % 2,4 7,5
neutrofily segm. M.L-1    
neutrofily tyčky M.L-1    
lymfocyty M.L-1    
monocyty M.L-1    
eosinofily M.L-1    
bazofily M.L-1    
myeloblasty M.L-1    
ALT µkat.L-1 0,52 0,88
AST µkat.L-1 0,7 1,64
ALP µkat.L-1 1,17 2,42
GMT µkat.L-1    
ACP nkat.L-1    
amyláza µkat.L-1    
lipáza µkat.L-1    
CK µkat.L-1    
LDH µkat.L-1    
GSH-Px µkat.L-1    
glukóza mmol.L-1 4,2 8,1
triglyceridy mmol.L-1 1,4 1,76
celk. lipidy mmol.L-1    
cholesterol mmol.L-1 0,9 1,37
celková bílkovina g.L-1 55 72
albumin g.L-1 27 46
globuliny g.L-1 15 28
alfa globuliny g.L-1    
beta globuliny g.L-1    
gamma globuliny g.L-1    
alfa 1 globuliny g.L-1    
alfa 2 globuliny g.L-1    
beta 1 globuliny g.L-1    
beta 2 globuliny g.L-1    
gamma 1 globuliny g.L-1    
gamma 2 globuliny g.L-1    
bilirubin µmol.L-1 5,1 13,7
močovina mmol.L-1 3,57 8,57
kreatinin µmol.L-1 71 159
kyselina močová µmol.L-1    
amoniak µmol.L-1    
žlučové kyseliny µmol.L-1    
Ca mmol.L-1 1,4 3
anorg. P mmol.L-1 0,4 1,6