image
Drobečková navigace

Úvod > Odebírání vzorků

Odebírání vzorků

Podmínky zasílání vzorků

Spolupráce s veterináři je dána smluvním vztahem se stanovenými podmínkami. Smlouva o provedení laboratorního vyšetření je ke stažení zde.

Zpracování, posouzení a vyřízení zaslaných vzorků bude vždy na základě smlouvy fakturováno odesílajícímu veterinárnímu lékaři.

Majiteli zvířete budou vzorky vyšetřeny pouze po osobním doručení do Veterinární laboratoře Vedilab Plzeň a po zaplacení vyšetření předem do pokladny veterinární laboratoře. Výsledky budou pak majiteli sděleny telefonicky nebo elektronicky podle domluvy s personálem laboratoře. Protokol bude po zpracování následně k vyzvednutí majitelem ve veterinární laboratoři Vedilab.

Vyřízené výsledky včetně interpretace a diferenciálních diagnóz budou zaslány veterinárnímu lékaři obratem elektronicky

Způsob zaslání vzorků

 • Osobně doručit do laboratoře nebo na veterinární kliniku Vedilab
 • Zaslat poštou
 • Zaslat zásilkovou službou, lze objednat přes laboratoř - máme smlouvu se společností DHL
 • Zaslat po dohodě prostřednictvím společnosti Samohýl group

 

Histologie

Zásady zasílání vzorků k histologickému vyšetření

 • Vzorek zasíláme v pufrovaném 10% formalínu
 • Objem formalínu musí být nejméně 10x větší než je objem fixované tkáně
 • Vzorek musí být v lahvi volně (je zcela nevhodné pro větší biopsie používat zkumavky)
 • Vzorek zasíláme v nádobách ze skla nebo plastu válcovitého tvaru, eventuálně širokohrdlé (zcela nevhodné jsou úzkohrdlé lahvičky)
 • Vzorek musí být celistvý, bez naříznutí - nejlépe v jednom kuse
 • Pokud budete zasílat celou, nebo část mléčné lišty k histologickému vyšetření, zasílejte vzorek pouze chlazený. Po fixaci formalínem je orientace v tkáni bez makroskopického popisu velmi nesnadná.

Odběrové lahvičky s formalínem zasíláme na požádání, viz ceník.

Cytologie

Zhotovení cytologických preparátů FNAB

Vlastní odběr: místo vydesinfikujeme, pevně uchopíme lézi a provedeme vpich jehlou (21 - 22 G) nasazenou na stříkačce (min. 10 ml). Vytvoříme podtlak střídavým nasátím materiálu. Jehlou můžeme v místě pohybovat různými směry, aby se nasálo co nejvíce buněk. Následně podtlak zrušíme. Po vytažení jehly z místa vpichu jehlu sejmeme ze stříkačky, do stříkačky natáhneme vzduch, nasadíme zpět a odebraný materiál ihned po odběru vystříkneme na sklíčko. Získaný materiál na sklíčku rozetřeme a to buď technikou krevního nátěru nebo druhým podložním sklíčkem, které se na daný materiál položí a rychlejším tahem se materiál na plocho rozetře. Musíme dbát na to, aby nedošlo k poškození buněk, takže na sklíčko příliš netlačíme.

Jestliže jsme odebrali velmi řídkou tekutinu s předpokladem nízké celularity, je vhodné vzorek před nátěrem odstředit (1000 - 1500 otáček/min, po dobu 5 minut). Supernatant lze použít na další biochemické vyšetření (EDTA) a ze sedimentu se vytvoří cytologický preparát. Ten se nechá oschnout na vzduchu. Preparát nesmí přijít do styku s formalínovými parami, hůře by se barvil a došlo by k znehodnocení vzorku.

Pokud si nejsme jisti, zda je odebraného materiálu na sklíčku dostatečné množství, opakujeme odběr na nové sklíčko. V naší laboratoři účtujeme počet cytologických vyšetření podle místa odběru a typu procesu, (max. 4 sklíčka na pacienta, více sklíček je účtováno jako další vzorek).  

Odběr FNAB z mízní uzliny

Technika odběru se nijak neliší od odběru cytologických preparátů z jiných orgánů. Pro eliminaci chyb doporučujeme dodržovat několik zásad: 

 • Pokud je to možné, nebrat vzorky ze submandibulárních mízních uzlin. Ty jsou téměř vždy zánětlivě infiltrované.
 • Při odběru doporučujeme pohybovat jehlou v mízní uzlině několik milimetrů dopředu a dozadu za trvalého podtlaku. Dostanete tak do preparátu tkáň z více míst.
 • Před rozetřením odebraného materiálu na sklíčko doporučujeme obsah vizuálně zkontrolovat. Obsah mízních uzlin je mléčně bílý. Příměs krve ukazuje na možnou technickou chybu při odběru, spíše bezbarvý obsah může být pouze tuková tkáň. V těchto případech doporučujeme odběr opakovat, pokud možno z jiné mízní uzliny.
 • Pokud zvíře užívalo glukokortikoidy, je cytologická diagnostika výrazně ztížená. Glukokortikoidy destruují především maligně transformované buňky.  
 • U lymfomů s nízkým gradingem není cytologické vyšetření spolehlivé. Doporučujeme histologické vyšetření nebo stanovení thymidinkinázy (nádorového markeru lymfomu ), klonality lymfocytů (PARR).

PARR

 •    Na vyšetření klonality lymfocytů (PARR), lze použít již obarvený vzorek (je možné použít již zaslané sklíčko)

Thymidinkináza

 • Zvýšená hladina - u zdravých psů nepřekračuje aktivita thymidin kinázy 10 IU.L-1. U psů s jiným tumorózním procesem aktivita thymidinkinázy buď nestoupá vůbec nebo jen nepatrně. U neléčených psů s maligním lymfomem stoupá aktivita thymidin kinázy 2 – 500 ×.

Mozkomíšní mok

Ihned po odběru je vhodné kápnout několik kapek mozkomíšního moku na čisté podložní sklíčko, neroztítá se. To se nechá oschnout na vzduchu. V MMM může dojít k rozpadu buněk během transportu, tímto opatřením se zpřesní diagnostika. Preparát nesmí přijít do styku s formalínovými parami, hůře by se barvil a došlo by k znehodnocení vzorku.

Preparát a zbytek mozkomíšního moku v ependorfce či jiné odběrovce bez antikoagulans zasíláme co nejrychleji do laboratoře. Zde běžně provádíme z MMM: cytologické vyšetření – sediment, nativní preparát; celkovou bílkovinu a koncentraci leukocytů. Na vyžádání lze provést i další vyšetření např.CRP.

Otiskový preparát

Používá se v případě, že nejde provést odběr FNAB. Otisk je vhodné použít například v průběhu chirurgického zákroku na předem již diagnostikovaném mastocytomu.

Exstirpovaný nádor se po osušení několikrát otiskne na sklíčko a po rychlém obarvení se zjistí přítomnost mastocytů. Tím se orientujeme zda byl útvar odebrán celý (může se takto otisknout i operační rána).

Seškrab

Při seškrabu se odebírají buňky z povrchu léze za pomoci čepelky skalpelu. Seškrab se musí odebírat vždy z okrajů postižených tkání. Tkáňový seškrab je vhodný u tkání, které jsou tuhé a buňky hůře exfoliují (mezenchymální tumory). Nevýhodou je, že se získá jen povrchový materiál, který může být sekundárně komplikován zánětlivým procesem. Některé buňky mohou být při použití této metody poškozeny, ale často se v preparátu nachází místo, kde jsou buňky zachovány celé.

Stěr

se používá při vaginální cytologii či odběru z jiných tělních otvorů. Vhodné je provést současně bakteriologické vyšetření. K odběru se využívá sterilních tamponů. Zhotovení preparátu se provádí tak, že se tamponem lehce roluje po sklíčku. Nikdy se tamponem nedělá nátěr, protože to způsobuje velké poškození buněk 

Bakteriologie

Výtěry a stěry na mikrobiologii

Výtěry provádíme před zahájením antibiotické léčby ze sliznic a stěry z kožních ploch, a to sterilní výtěrovkou ve sterilním obalu s mediem, do kterého se výtěrovka po odběru vrací a odesílá do laboratoře.

Odběr tekutin na mikrobiologii (hnis, punktát)

Před provedením punkce nejprve vydezinfikujte místo vpichu, sterilní stříkačkou odeberte tekutinu a  ponechte ji ve stříkačce, měla by být naplněna materiálem bez vzduchové bubliny. Jehlu zabodněte do gumové zátky, tím zabráníte přístupu vzduchu k materiálu. Pokud nelze použít stříkačku, může se poškozené místo setřít sterilním vatovým tampónem a ten pak zanořit do transportní půdy. 

Mikrobiologické vyšetření moči

Vzorek je nutno získat aseptickým postupem (u zdravého zvířete je moč sterilní). Odebíráme střední proud ranní moči nebo výjimečně cystocentézou.

Mikrobiologické vyšetření trusu, rektálního výtěru

Provádí se při podezření na infekční onemocnění zažívacího traktu. Výtěr z rekta se provádí  sterilní výtěrovkou, která se vkládá do sterilní zkumavky  s mediem a pečlivě se uzavře (výtěrovka se zavádí asi 3-4 cm hluboko). Trus odebereme do sterilní nádobky.

Odběr krve na hemokultivaci

Odebírá se při podezření na septické onemocnění s cílem zachytit mikroby vyplavené do krevního oběhu, před nasazením ATB. Nejlépe je odběr provést v okamžiku, kdy přichází zimnice a stoupá tělesná teplota. Musíme dodržet přísně aseptický postup a odběr opakovat 3× po sobě, vždy po půl hodině, zaznamenáme čas odběru a řádně (číselně I., II., III.,) označíme zkumavky. Odebírá se do sterilních zkumavek se speciální živnou půdou. Místa vpichu se musí řádně a opakovaně dezinfikovat. Zátka odběrové zkumavky se také několikrát dezinfikuje, na stříkačku nasadíme novou, sterilní jehlu a krev stříkneme do zkumavky s kulturou. Vzorek se okamžitě odesílá do laboratoře.

Výtěry a stěry na PCR vyšetření patogenů se musí odebrat na suchou výtěrovku bez media.

Dermatologie

Odběr vzorku pro diagnostiku dermatofytózy

Vzorky lze odebírat jako běžný kožní seškrab, vytrhat chlupy z postižených míst peanem nebo použít metodu odběru pomocí čistého zubního kartáčku. Odběr pomoci zubního kartáčku je důležitý zejména u nosičů, kteří nemají klinické příznaky (kočka se celá kartáčkem vyčeše), a lze jím odebírat i vzorky z prostředí (z koberce, z křesel, pohovek, z míst, kde kočky spí atd.). Následuje laboratorní vyšetření všech vyčesaných chlupů (mikroskopické, mykologické vyšetření). Velice důležité je zaslat dostatečné množství materiálu na vyšetření.

Woodova lampa

Je přínosná jako orientační vyšetření. Microsporum canis vykazuje pozitivní fluorescenci. Tuto metodu nelze považovat za průkaz dermatofytózy, ale jako pomocnou metodu, která nám umožní správný výběr míst a postižených chlupů pro mikroskopické a kultivační vyšetření. Pozor na falešnou pozitivní fluorescenci, kterou může vykazovat nanesená lokální léčba.

Hematologie

Odběr vzorku pro hematologické vyšetření

Je nutno odebírat do nádoby s antikoagulačním přípravkem. Mezi vhodné patří EDTA, méně vhodný je heparin (LiHep). U některých nemocí (haemobartonelóza, dnes Mycoplasma - krevní parazité) je vhodné udělat krevní nátěr při odběru přímo z nativní krve.

Vzorky na vyšetření krevní srážlivosti se zasílají po odběru na citrát a co nejrychlejším odstředění na ledu.

Biochemie a endokrinologie

Odběr vzorků pro biochemické vyšetření

Je možno odebrat vzorek jako sérum nebo jako plasmu. Jako antikoagulans je v tomto případě vhodný heparin. Zatímco u séra je vhodné vzorek ponechat v pokojové teplotě či mírně zahřívat a okamžitě po sražení odstředit a sérum stáhnout, při odběru na plasmu lze vzorek okamžitě odstředit a plasmu uchovávat v chladničkové teplotě (do 8 hodin po odběru) nebo zmrazit při - 18°C.

Na alergodiagnostiku je zapotřebí větší množství krve min 5 ml (0,75ml séra).

Pro lepší orientaci je vhodný typ odběru vzorku uveden vždy za daným vyšetřením na žádance. Podmínky odběru a zaslání vzorku pro jednotlivé analyty u jednotlivých druhů zvířat jsou uvedeny v sekci BIOCHEMIE.

Funkční testy

ACTH stimulační test

Princip: Podání ACTH vede k uvolnění zásob kortizolu z hyperplastických i z neoplastických nadledvinek.

 • Postup
 1. Odebereme krev
 2. Aplikujeme i.v. nebo i.m. 0,25 mg tetracosactrinu (syntetický ACTH) pro psa (všech velikostí), 0,125 mg pro kočku
 3. U psa odebereme krev 1 hod. po aplikaci (k detekci hypoadrenokorticismu) nebo 2 hod po intramuskulární aplikaci nebo 1,5 hodiny po intravenózní aplikaci (k detekci hyperadrenokorticismu). U kočky odebíráme krev 1,5 hodiny po aplikaci k detekci hyperadrenokorticismu.

Supresní test s nízkou dávkou dexamethazonu (LDDT)

Princip: Test je alternativou ACTH stimulačního testu. Aplikace dexamethasonu vede k supresi hypofýzy a činnosti nadledvinek a k poklesu hladiny kortizolu v séru (plasmě).

 • Postup
 1. Odebereme krev
 2. Aplikujeme i.v. 0,01 mg dexamethasonu.kg-1 tělesné hmotnosti pro psa i pro kočku
 3. U psa i u kočky odebereme krev 8 hod. po aplikaci. (Odběr 4 hod. po aplikaci slouží k orientačnímu rozlišení centrálního a periferního hyperadrenokorticismu).

Supresní test s vysokou dávkou dexamethazonu (HDDT - krev)

Princip: Tento test se neprovádí u koček. Užívá se k rozlišení mezi adrenálním a hypofyzárním hyperadrenokorticismem.

 • Postup
 1. Odebereme krev
 2. Aplikujeme i.v. 0,1 mg dexamethasonu.kg-1 tělesné hmotnosti pro psa i pro kočku
 3. U psa i u kočky odebereme krev 3 a 8 hod. po aplikaci

Poměr kortizol/kreatinin u HDDT (moč)

Princip: Hladiny kortizolu v moči se v průběhu HDDT liší. Tyto hodnoty se přepočítávají na koncentraci kreatininu, aby se odstranily výkyvy ve specifické hmotnosti moči. Užívá se k rozlišení mezi adrenálním a hypofyzárním hyperadrenokorticismem.

 • Postup
 1. Vlastník odebírá ranní moč ve stejnou dobu (cca v 7 hodin) po tři následující dny
 2. Po odběru druhého vzorku začne podávat vlastník orálně 0,1 mg dexamethasonu.kg-1 tělesné hmotnosti v intervalu po 8 hodinách

Monitoring při terapii hyperadrenokorticismu

Jediný relativně spolehlivý test je ACTH stimulační test. Orientačně lze využít stanovení poměru kortizol : kreatinin v moči.

Stanovení žlučových kyselin

Princip  Žlučové kyseliny se používají k průkazu portosystemického zkratu, poškození jaterního parenchymu, nízká hladina může naopak sloužit jako indikátor obstrukce tenkého střeva.

 • Postup
  1. odběr krve na lačno (12 hodin)
  2. odběr krve 2 hodiny po příjmu potravy

Koprologie

Parazitologické vyšetření se doporučuje provést ve všech případech průjmového onemocnění psa a kočky. Odebíráme nejlépe čerstvý trus do nádoby dobře uzavíratelné s širokým hrdlem. Množství trusu by mělo být min cca 2g (velikost vlašského ořechu).

Flotačním vyšetřením lze zjistit vajíčka nematod, cysty a oocysty protozoí. Záchyt vajíček tasemnic je zanedbatelný, proto se tasemnice diagnostikují přímým průkazem článků v trusu.

Larvoskopické vyšetření k průkazu plicnivek (Aelurostrongylus abstrusus u kočky a Crenosoma vulpis u psa) je indikované u problémů respiračního aparátu a pokud lze předpokládat kontakt pacienta s mezihostitelem.

Sedimentační vyšetření se provádí pouze při podezření na fasciolózu, která je u masožravců extrémně vzácná.

Speciální vyšetření je barvení trusu karbolfuchsinem na přítomnost kryptosporidií a barvení Victoria blue na přítomnost giardií. Vyšetření na giardiózu je spolehlivé pouze z čerstvého trusu, bezprostředně nebo krátce po odběru. Záchytnost se zvýší, pokud se vyšetří tři vzorky odebrané v průběhu deseti dnů nebo alespoň obden.

Orientační testy na průkaz exokrinní pankreatické insuficience (EPI)

Testy na EPI jsou indikované při nálezu steatorey. U koček je EPI vzácná.

Aktivita proteáz v trusu: Doporučuje se opakované vyšetření mnoha vzorků trusu v třídenních kolekcích, protože i u zdravých zvířat aktivita proteáz kolísá. Vyšetření má vysokou incidenci falešně pozitivních (aktivita proteolytických bakterií v trusu) i negativních (fyziologické kolísání) výsledků.

Přímý průkaz tuku a volných mastných kyselin v trusu: Před vyšetřením musí pes přijímat dietu s 8% tuku, provedení dvou vyšetření zvýší přesnost. Tímto vyšetřením se odliší maldigesce (přítomnost nestráveného tuku) a malabsorpce (přítomnost volných mastných kyselin). Falešně negativní výsledek je v případě sníženého množství tuku v dietě a falešně pozitivní při zvýšeném. Tento test neodliší pankreatickou steatoreu od nepankreatické.

Doplňující testy: průkaz svalových vláken a škrobových zrn v trusu.

Cytologické vyšetření trusu nebo seškrabu rektální sliznice je indikované u pacientů prezentujících se průjmem z tlustého střeva. K vyšetření je vhodný otisk povrchu čerstvého trusu, povrchový hlen nebo otisk prstu po rektálním vyšetření. Vyšetřením lze prokázat např. akutní zánět kolonu, eozinofilní kolitidu, lymfom, klostridiové spory. Na cytologické vyšetření je vhodnější zaslat již natřený preparát z čerstvého trusu a nebo rektální stěr popř. seškrab. Cytologické vyšetření provedené z trusu až v laboratoři nemá potřebnou vypovídající hodnotu.

Patologie

Přijímáme kadavery do 50 kg. U větších zvířat je nutná konzultace.

Kadaver by neměl být zamrazen.