image
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Kočky

Kočky

Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.

Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.

Analyt Jednotky Minimum Maximum
Erytrocyty T.L-1 5 10
hematokrit L.L-1 0,29 0,48
hemoglobin g.L-1 80 150
MCV fL 39 55
MCH pG 12,5 17,5
MCHC % 29,5 35
retikulocyty G.L-1 0 30
retikulocyty  % 0 0,4
trombocyty G.L-1 200 800
leukocyty G.L-1 5,5 19,5
neutrofily segm. % 35 75
neutrofily tyčky % 0 3
lymfocyty % 20 55
monocyty % 1 4
eosinofily % 2 12
bazofily % 0 1
neutrofily segm. M.L-1 2500 12500
neutrofily tyčky M.L-1 0 300
lymfocyty M.L-1 1500 7000
monocyty M.L-1 100 800
eosinofily M.L-1 200 1250
bazofily M.L-1 0 100
myeloblasty M.L-1    
ALT µkat.L-1 0,17 2
AST µkat.L-1 0 0,54
ALP µkat.L-1 0,17 3,3
GMT µkat.L-1 0 0,04
ACP nkat.L-1    
amyláza µkat.L-1 3,59 10,77
lipáza µkat.L-1 0,53 3,74
CK µkat.L-1 0,17 5,24
LDH µkat.L-1 0 13,33
GSH-Px µkat.L-1    
glukóza mmol.L-1 4 8
triglyceridy mmol.L-1 0,11 1,13
celk. lipidy mmol.L-1    
cholesterol mmol.L-1 1,7 5,8
celková bílkovina g.L-1 57 85
albumin g.L-1 26 39
globuliny g.L-1 28 51
alfa globuliny g.L-1 6 16
beta globuliny g.L-1 7 16
gamma globuliny g.L-1 15 35
alfa 1 globuliny g.L-1 2 11
alfa 2 globuliny g.L-1 4 9
beta 1 globuliny g.L-1 3 9
beta 2 globuliny g.L-1 4 10
gamma 1 globuliny g.L-1 3 24
gamma 2 globuliny g.L-1 12 19
bilirubin µmol.L-1 2 5
močovina mmol.L-1 5,7 12,3
kreatinin µmol.L-1 71 212
kyselina močová µmol.L-1 0 60
amoniak µmol.L-1 0 95
žlučové kyseliny µmol.L-1 0 25
Ca mmol.L-1 1,98 2,83
anorg. P mmol.L-1 1 2,42
Mg mmol.L-1 0,63 1,25
Na mmol.L-1 150 165
K mmol.L-1 3,5 5,8
Cl mmol.L-1 112 129
Fe µmol.L-1    
Cu µmol.L-1 13,3 16,5
Zn µmol.L-1    
NEFA mmol.L-1    
BHBA mmol.L-1    
fruktosaminy µmol.L-1 250 350
haptoglobin mg.L-1    
kyselina listová nmol.L-1    
vitamín B12 pmol.L-1    
laktát mmol.L-1    
osmolalita krve mOsm.L-1  
HDL-cholesterol mmol.L-1    
LDL-cholesterol mmol.L-1    
Apo-A lipoprotein      
Apo-B lipoprotein      
Lp(a) lipoprotein      
troponin      
Tyroxin ( celkový ) nmol.L-1 15 55
Trijodthyronin nmol.L-1    
Volný tyroxin pmol.L-1 8 20
Volný trijodthyronin pmol.L-1    
TSH pg.mL-1    
Progesteron nmol.L-1 0 3,2
Kortisol nmol.L-1 50 330
Testosteron nmol.L-1 1,8 20,7
17-beta-estradiol pmol.L-1 14 37
Insulin µM.mL-1 5 25
Anti-thyreoglobuliny mIU.mL-1    
Anti-thyreoperoxidáza mIU.mL-1    
IGF-I ng.mL-1    
Na moče mmol.L-1    
K moče mmol.L-1    
Ca moče mmol.L-1    
P moče mmol.L-1    
Chloridy moče mmol.L-1    
Močovina moče mmol.L-1    
kreatinin moče mmol.L-1    
kyselina močová moče mmol.L-1    
bílkovina moče g.L-1    
kyselina vanilmandlová      
kortizol moče nmol.L-1    
specifická hmotnost moče g.L-1 1030 1055
CEA ng.mL-1    
Digoxin mg.L-1    
Fenobarbital mg.L-1    
Benzdiazepiny      
pH krve venozní   7,23 7,43
pH krve arteriální      
tCO2 venozní kPa 16 26
tCO2 arteriální kPa    
BBs   35 50
AG ( anion gap )   15 22
RA ( reziduální anionty )      
SID ( diferenciál silného iontu )   25 33
pCO2 venozní kPa 3,87 5,6
pCO2 arteriální kPa    
HCO3 venozní mmol.L-1 14,8 21,5
HCO3 arteriální mmol.L-1    
BE ( base excess ) - venozní   -2 2
BE ( base excess ) - arteriální      
pO2 venozní kPa 5,2 6,4
pO2 arteriální %    
sO2 venozní kPa 40 50
sO2 arteriální %    
pH moče   5,5 7