image
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Koně

Koně

Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.

Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.

Analyt Jednotky Minimum Maximum
Erytrocyty T.L-1 6,8 12,9
hematokrit L.L-1 0,32 0,53
hemoglobin g.L-1 110 190
MCV fL 37 58
MCH pG 10 20
MCHC % 31 36
retikulocyty G.L-1 0 0
retikulocyty  % 0 0
trombocyty G.L-1 100 350
leukocyty G.L-1 5400 14300
neutrofily segm. % 22 72
neutrofily tyčky % 0 0,8
lymfocyty % 17 68
monocyty % 0 14
eosinofily % 0 10
bazofily % 0 4
neutrofily segm. M.L-1 2260 8580
neutrofily tyčky M.L-1 0 100
lymfocyty M.L-1 1500 7700
monocyty M.L-1 0 1000
eosinofily M.L-1 0 1000
bazofily M.L-1 0 290
myeloblasty M.L-1    
ALT µkat.L-1 0,08 0,84
AST µkat.L-1 1,24 6,66
ALP µkat.L-1 0,17 5,44
GMT µkat.L-1 0 1,45
ACP nkat.L-1    
amyláza µkat.L-1 0 0,6
lipáza µkat.L-1 10 16,7
CK µkat.L-1 1,24 5,85
LDH µkat.L-1 3,34 16,7
GSH-Px µkat.L-1    
glukóza mmol.L-1 4,2 7,5
triglyceridy mmol.L-1 0,05 1,87
celk. lipidy mmol.L-1    
cholesterol mmol.L-1 1,3 2,9
celková bílkovina g.L-1 47 72
albumin g.L-1 25 39
globuliny g.L-1 24 47
alfa globuliny g.L-1    
beta globuliny g.L-1    
gamma globuliny g.L-1    
alfa 1 globuliny g.L-1    
alfa 2 globuliny g.L-1    
beta 1 globuliny g.L-1    
beta 2 globuliny g.L-1    
gamma 1 globuliny g.L-1    
gamma 2 globuliny g.L-1    
bilirubin µmol.L-1 0 69
močovina mmol.L-1 3,6 8,9
kreatinin µmol.L-1 71 187
kyselina močová µmol.L-1    
amoniak µmol.L-1 0 90
žlučové kyseliny µmol.L-1 0 20
Ca mmol.L-1 2,6 3,23
anorg. P mmol.L-1 1,29 3,09
Mg mmol.L-1 0,71 1,01
Na mmol.L-1 133 150
K mmol.L-1 3 5,3
Cl mmol.L-1 97 109
Fe µmol.L-1 13,1 25,1
Cu µmol.L-1    
Zn µmol.L-1    
NEFA mmol.L-1    
BHBA mmol.L-1    
fruktosaminy µmol.L-1    
haptoglobin mg.L-1    
kyselina listová nmol.L-1    
vitamín B12 pmol.L-1    
laktát mmol.L-1    
osmolalita krve mOsm.L-1  
HDL-cholesterol mmol.L-1    
LDL-cholesterol mmol.L-1    
Apo-A lipoprotein      
Apo-B lipoprotein      
Lp(a) lipoprotein      
troponin      
Tyroxin ( celkový ) nmol.L-1 15,4 37,3
Trijodthyronin nmol.L-1    
Volný tyroxin pmol.L-1    
Volný trijodthyronin pmol.L-1    
TSH pg.mL-1    
Progesteron nmol.L-1    
Kortisol nmol.L-1 83 359
Testosteron nmol.L-1 1,74 10,4
17-beta-estradiol pmol.L-1 733 1000
Insulin µM.mL-1 5 100
Anti-thyreoglobuliny mIU.mL-1    
Anti-thyreoperoxidáza mIU.mL-1    
IGF-I ng.mL-1    
Na moče mmol.L-1    
K moče mmol.L-1    
Ca moče mmol.L-1    
P moče mmol.L-1    
Chloridy moče mmol.L-1    
Močovina moče mmol.L-1    
kreatinin moče mmol.L-1    
kyselina močová moče mmol.L-1    
bílkovina moče g.L-1    
kyselina vanilmandlová      
kortizol moče nmol.L-1    
specifická hmotnost moče g.L-1 1030 1060
CEA ng.mL-1    
Digoxin mg.L-1    
Fenobarbital mg.L-1    
Benzdiazepiny      
pH krve venozní   7,32 7,44
pH krve arteriální   7,4 7,5
tCO2 venozní kPa    
tCO2 arteriální kPa    
BBs      
AG ( anion gap )      
RA ( reziduální anionty )      
SID ( diferenciál silného iontu )      
pCO2 venozní kPa 5,07 6,13
pCO2 arteriální kPa 4,7 6
HCO3 venozní mmol.L-1 20,6 28,6
HCO3 arteriální mmol.L-1 20,6 28,6
BE ( base excess ) - venozní      
BE ( base excess ) - arteriální      
pO2 venozní kPa 5,2 6,4
pO2 arteriální % 12 14
sO2 venozní kPa 40 50
sO2 arteriální % 95 99
pH moče   8 8,4