image
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Ovce a kozy

Ovce a kozy

Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.

Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.

Ovce

Analyt Jednotky Minimum Maximum
Erytrocyty T.L-1 9 15
hematokrit L.L-1 0,27 0,45
hemoglobin g.L-1 90 150
MCV fL 28 40
MCH pG 8 12
MCHC % 31 34
retikulocyty G.L-1    
retikulocyty  %    
trombocyty G.L-1 800 1100
leukocyty G.L-1 4 12
neutrofily segm. % 10 50
neutrofily tyčky % 0 1
lymfocyty % 40 75
monocyty % 0 6
eosinofily % 0 10
bazofily % 0 3
neutrofily segm. M.L-1 700 6000
neutrofily tyčky M.L-1 0 300
lymfocyty M.L-1 2000 9000
monocyty M.L-1 0 750
eosinofily M.L-1 0 1000
bazofily M.L-1 0 300
myeloblasty M.L-1    
ALT µkat.L-1 0,08 0,28
AST µkat.L-1 0,67 1,6
ALP µkat.L-1 0,84 3,81
GMT µkat.L-1 0,55 0,92
ACP nkat.L-1    
amyláza µkat.L-1 0,2 0,5
lipáza µkat.L-1 0,2 1,19
CK µkat.L-1 0,14 1,67
LDH µkat.L-1 8,41 17,52
GSH-Px µkat.L-1    
glukóza mmol.L-1 2,78 4,45
triglyceridy mmol.L-1 0,1 0,34
celk. lipidy mmol.L-1    
cholesterol mmol.L-1 1,14 2,12
celková bílkovina g.L-1 59 78
albumin g.L-1 24 37
globuliny g.L-1 32 41
alfa globuliny g.L-1    
beta globuliny g.L-1    
gamma globuliny g.L-1    
alfa 1 globuliny g.L-1    
alfa 2 globuliny g.L-1    
beta 1 globuliny g.L-1    
beta 2 globuliny g.L-1    
gamma 1 globuliny g.L-1    
gamma 2 globuliny g.L-1    
bilirubin µmol.L-1 1,7 6,8
močovina mmol.L-1 1,8 7,1
kreatinin µmol.L-1 53 133
kyselina močová µmol.L-1    
amoniak µmol.L-1    
žlučové kyseliny µmol.L-1    
Ca mmol.L-1 2,2 2,7
anorg. P mmol.L-1 1,3 2,9
Mg mmol.L-1 0,96 1,25
Na mmol.L-1    
K mmol.L-1    
Cl mmol.L-1    
Fe µmol.L-1    
Cu µmol.L-1    
Zn µmol.L-1    
NEFA mmol.L-1    
BHBA mmol.L-1    
fruktosaminy µmol.L-1    
haptoglobin mg.L-1    
kyselina listová nmol.L-1    
vitamín B12 pmol.L-1    
laktát mmol.L-1    
osmolalita krve mOsm.L-1  
HDL-cholesterol mmol.L-1    
LDL-cholesterol mmol.L-1    
Apo-A lipoprotein      
Apo-B lipoprotein      
Lp(a) lipoprotein      
troponin      
Tyroxin ( celkový ) nmol.L-1    
Trijodthyronin nmol.L-1    
Volný tyroxin pmol.L-1    
Volný trijodthyronin pmol.L-1    
TSH pg.mL-1    
Progesteron nmol.L-1    
Kortisol nmol.L-1    
Testosteron nmol.L-1    
17-beta-estradiol pmol.L-1    
Insulin µM.mL-1    
Anti-thyreoglobuliny mIU.mL-1    
Anti-thyreoperoxidáza mIU.mL-1    
IGF-I ng.mL-1    
Na moče mmol.L-1    
K moče mmol.L-1    
Ca moče mmol.L-1    
P moče mmol.L-1    
Chloridy moče mmol.L-1    
Močovina moče mmol.L-1    
kreatinin moče mmol.L-1    
kyselina močová moče mmol.L-1    
bílkovina moče g.L-1    
kyselina vanilmandlová      
kortizol moče nmol.L-1    
specifická hmotnost moče g.L-1    
CEA ng.mL-1    
Digoxin mg.L-1    
Fenobarbital mg.L-1    
Benzdiazepiny      
pH krve venozní      
pH krve arteriální      
tCO2 venozní kPa    
tCO2 arteriální kPa    
BBs      
AG ( anion gap )      
RA ( reziduální anionty )      
SID ( diferenciál silného iontu )      
pCO2 venozní kPa    
pCO2 arteriální kPa    
HCO3 venozní mmol.L-1    
HCO3 arteriální mmol.L-1    
BE ( base excess ) - venozní      
BE ( base excess ) - arteriální      
pO2 venozní kPa    
pO2 arteriální %    
sO2 venozní kPa    
sO2 arteriální %    
pH moče      

Kozy

Analyt Jednotky Minimum Maximum
Erytrocyty T.L-1    
hematokrit L.L-1    
hemoglobin g.L-1    
MCV fL    
MCH pG    
MCHC %    
retikulocyty G.L-1    
retikulocyty  %    
trombocyty G.L-1    
leukocyty G.L-1    
neutrofily segm. %    
neutrofily tyčky %    
lymfocyty %    
monocyty %    
eosinofily %    
bazofily %    
neutrofily segm. M.L-1    
neutrofily tyčky M.L-1    
lymfocyty M.L-1    
monocyty M.L-1    
eosinofily M.L-1    
bazofily M.L-1    
myeloblasty M.L-1    
ALT µkat.L-1 0,38 0,73
AST µkat.L-1 2,04 5,36
ALP µkat.L-1 1,25 3,81
GMT µkat.L-1 1 1,69
ACP nkat.L-1    
amyláza µkat.L-1 0,02 0,5
lipáza µkat.L-1    
CK µkat.L-1 0,47 2,17
LDH µkat.L-1 13,54 20,88
GSH-Px µkat.L-1    
glukóza mmol.L-1 3 5,21
triglyceridy mmol.L-1 0,11 0,33
celk. lipidy mmol.L-1    
cholesterol mmol.L-1 1,63 2,79
celková bílkovina g.L-1 64 78
albumin g.L-1 28 38
globuliny g.L-1    
alfa globuliny g.L-1    
beta globuliny g.L-1    
gamma globuliny g.L-1    
alfa 1 globuliny g.L-1    
alfa 2 globuliny g.L-1    
beta 1 globuliny g.L-1    
beta 2 globuliny g.L-1    
gamma 1 globuliny g.L-1    
gamma 2 globuliny g.L-1    
bilirubin µmol.L-1 0,9 6
močovina mmol.L-1 3,6 7,5
kreatinin µmol.L-1 53 124
kyselina močová µmol.L-1    
amoniak µmol.L-1    
žlučové kyseliny µmol.L-1    
Ca mmol.L-1 2,05 2,45
anorg. P mmol.L-1 1,35 2,45