image
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Prasata

Prasata

Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.

Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.

Analyt Jednotky Minimum Maximum
Erytrocyty T.L-1 5 8
hematokrit L.L-1 0,32 0,5
hemoglobin g.L-1 100 160
MCV fL 50 68
MCH pG 17 21
MCHC % 30 34
retikulocyty G.L-1    
retikulocyty  %    
trombocyty G.L-1 100 900
leukocyty G.L-1 8 18
neutrofily segm. % 28 51
neutrofily tyčky % 0 3
lymfocyty % 39 62
monocyty % 2 10
eosinofily % 1 11
bazofily % 0 2
neutrofily segm. M.L-1 3080 11220
neutrofily tyčky M.L-1 0 500
lymfocyty M.L-1 4290 9570
monocyty M.L-1 220 1200
eosinofily M.L-1 110 1300
bazofily M.L-1 0 100
myeloblasty M.L-1    
ALT µkat.L-1    
AST µkat.L-1 0,27 1,09
ALP µkat.L-1    
GMT µkat.L-1 0,66 0,99
ACP nkat.L-1    
amyláza µkat.L-1    
lipáza µkat.L-1    
CK µkat.L-1 0,02 24,7
LDH µkat.L-1    
GSH-Px µkat.L-1    
glukóza mmol.L-1 4,7 8,9
triglyceridy mmol.L-1 0,2 0,9
celk. lipidy mmol.L-1    
cholesterol mmol.L-1    
celková bílkovina g.L-1 68 78
albumin g.L-1 18 33
globuliny g.L-1 25 45
alfa globuliny g.L-1    
beta globuliny g.L-1    
gamma globuliny g.L-1    
alfa 1 globuliny g.L-1    
alfa 2 globuliny g.L-1    
beta 1 globuliny g.L-1    
beta 2 globuliny g.L-1    
gamma 1 globuliny g.L-1    
gamma 2 globuliny g.L-1    
bilirubin µmol.L-1    
močovina mmol.L-1 3,3 6,66
kreatinin µmol.L-1 44 186
kyselina močová µmol.L-1    
amoniak µmol.L-1    
žlučové kyseliny µmol.L-1    
Ca mmol.L-1 1,63 2,85
anorg. P mmol.L-1 1,2 3
Mg mmol.L-1 0,9 1,2
Na mmol.L-1 135 145
K mmol.L-1 4,64 5,3
Cl mmol.L-1 95 106
Fe µmol.L-1    
Cu µmol.L-1 15 26
Zn µmol.L-1 12,2 35,8
NEFA mmol.L-1 0,1 0,4
BHBA mmol.L-1    
fruktosaminy µmol.L-1 250 350
haptoglobin mg.L-1 0,1 0,5
kyselina listová nmol.L-1    
vitamín B12 pmol.L-1    
laktát mmol.L-1    
osmolalita krve mOsm.L-1 290 310
HDL-cholesterol mmol.L-1    
LDL-cholesterol mmol.L-1    
Apo-A lipoprotein      
Apo-B lipoprotein      
Lp(a) lipoprotein      
troponin      
Tyroxin ( celkový ) nmol.L-1    
Trijodthyronin nmol.L-1    
Volný tyroxin pmol.L-1    
Volný trijodthyronin pmol.L-1    
TSH pg.mL-1    
Progesteron nmol.L-1    
Kortisol nmol.L-1    
Testosteron nmol.L-1    
17-beta-estradiol pmol.L-1    
Insulin µM.mL-1    
Anti-thyreoglobuliny mIU.mL-1    
Anti-thyreoperoxidáza mIU.mL-1    
IGF-I ng.mL-1    
Na moče mmol.L-1 30 60
K moče mmol.L-1 20 100
Ca moče mmol.L-1 0,13 2,5
P moče mmol.L-1 0,5 5
Chloridy moče mmol.L-1    
Močovina moče mmol.L-1    
kreatinin moče mmol.L-1    
kyselina močová moče mmol.L-1    
bílkovina moče g.L-1    
kyselina vanilmandlová      
kortizol moče nmol.L-1    
specifická hmotnost moče g.L-1 1012 1020
CEA ng.mL-1    
Digoxin mg.L-1    
Fenobarbital mg.L-1    
Benzdiazepiny      
pH krve venozní   7,329 7,409
pH krve arteriální      
tCO2 venozní kPa 30 35
tCO2 arteriální kPa    
BBs   35 50
AG ( anion gap )   11 26
RA ( reziduální anionty )   12 18
SID ( diferenciál silného iontu )   40 50
pCO2 venozní kPa 5,6 7,7
pCO2 arteriální kPa    
HCO3 venozní mmol.L-1 23 26,5
HCO3 arteriální mmol.L-1    
BE ( base excess ) - venozní   -2 3,6
BE ( base excess ) - arteriální      
pO2 venozní kPa 5,2 6,4
pO2 arteriální %    
sO2 venozní kPa    
sO2 arteriální %    
pH moče   5,4 7