image
Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Psi

Psi

Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.

Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.

Analyt Jednotky Minimum Maximum
Erytrocyty T.L-1 5,5 8,5
Hematokrit L.L-1 0,37 0,55
Hemoglobin g.L-1 120 180
MCV fL 60 77
MCH pG 19,5 24,5
MCHC % 30,5 35,5
Retikulocyty G.L-1 40 80
Retikulocyty  % 0 1,5
Trombocyty G.L-1 100 600
Leukocyty G.L-1 6 16
Neutrofily segm. % 60 77
Neutrofily tyčky % 0 3
Lymfocyty % 12 30
Monocyty % 3 10
Eosinofily % 2 10
Bazofily % 0 1
Neutrofily segm. M.L-1 2500 10500
Neutrofily tyčky M.L-1 0 300
Lymfocyty M.L-1 1000 4500
Monocyty M.L-1 100 1000
Eosinofily M.L-1 100 1000
Bazofily M.L-1 0 100
Myeloblasty M.L-1    
ALT µkat.L-1 0,17 1,24
AST µkat.L-1 0 0,54
ALP µkat.L-1 0,54 3,51
GMT µkat.L-1 0 0,07
ACP nkat.L-1 0 80
Amyláza µkat.L-1 2,87 12,66
Lipáza µkat.L-1 0,4 4,6
CK µkat.L-1 0,17 4,43
LDH µkat.L-1 0,68 6,67
GSH-Px µkat.L-1    
Glukóza mmol.L-1 4,28 6,94
Triglyceridy mmol.L-1 0,09 1
Celk. lipidy mmol.L-1    
Cholesterol mmol.L-1 2,84 8,27
Celková bílkovina g.L-1 57 77
Albumin g.L-1 27 38
Globuliny g.L-1 25 45
Alfa globuliny g.L-1 5 13
Beta globuliny g.L-1 12 22
Gamma globuliny g.L-1 8 18
Alfa 1 globuliny g.L-1 2 5
Alfa 2 globuliny g.L-1 3 11
Beta 1 globuliny g.L-1 6 14
Beta 2 globuliny g.L-1 6 14
Gamma 1 globuliny g.L-1 4 13
Gamma 2 globuliny g.L-1 4 9
Bilirubin µmol.L-1 1,7 10
Močovina mmol.L-1 2,87 8,21
Kreatinin µmol.L-1 35 135
Kyselina močová µmol.L-1 0 60
Amoniak µmol.L-1 0 99
Žlučové kyseliny µmol.L-1 0 30
Ca mmol.L-1 1,98 3
Anorg. P mmol.L-1 0,84 1,81
Mg mmol.L-1 0,75 1,25
Na mmol.L-1 140 150
K mmol.L-1 3,5 5,6
Cl mmol.L-1 105 119
Fe µmol.L-1 15 42
Cu µmol.L-1 15,7 19
Zn µmol.L-1    
NEFA mmol.L-1    
BHBA mmol.L-1    
Fruktosaminy µmol.L-1 250 320
Haptoglobin mg.L-1    
Kyselina listová nmol.L-1 8,5 25
Vitamín B12 pmol.L-1 150 450
Laktát mmol.L-1    
Osmolalita krve mOsm.L-1 290 310
HDL-cholesterol mmol.L-1    
LDL-cholesterol mmol.L-1    
Apo-A lipoprotein      
Apo-B lipoprotein      
Lp(a) lipoprotein      
Troponin      
Tyroxin ( celkový ) nmol.L-1 20 45
Trijodthyronin nmol.L-1 0,4 4,6
Volný tyroxin pmol.L-1 10 15
Volný trijodthyronin pmol.L-1 3,5 7,5
TSH pg.mL-1 0,1 0,5
Progesteron nmol.L-1 0 3,2
Kortisol nmol.L-1 50 330
Testosteron nmol.L-1 1,8 20,7
17-beta-estradiol pmol.L-1 18,5 37
Insulin µM.mL-1 5 25
Anti-thyreoglobuliny mIU.mL-1 0 50
Anti-thyreoperoxidáza mIU.mL-1 0 32
IGF-I ng.mL-1 300 350
Na moče mmol.L-1    
K moče mmol.L-1    
Ca moče mmol.L-1    
P moče mmol.L-1    
Chloridy moče mmol.L-1    
Močovina moče mmol.L-1    
Kreatinin moče mmol.L-1    
Kyselina močová moče mmol.L-1    
Bílkovina moče g.L-1    
Kyselina vanilmandlová      
Kortizol moče nmol.L-1    
Specifická hmotnost moče g.L-1 1020 1045
CEA ng.mL-1    
Digoxin mg.L-1 0,8 2
Fenobarbital mg.L-1 10 30
Benzdiazepiny      
pH krve venozní   7,37 7,51
pH krve arteriální      
tCO2 venozní kPa 20 26
tCO2 arteriální kPa    
BBs   35 50
AG ( anion gap )   13 21
RA ( reziduální anionty )   8 12
SID ( diferenciál silného iontu )   30 42
pCO2 venozní kPa 3,2 5,07
pCO2 arteriální kPa    
HCO3 venozní mmol.L-1 17 25
HCO3 arteriální mmol.L-1    
BE ( base excess ) - venozní   -2 2
BE ( base excess ) - arteriální      
pO2 venozní kPa 5,2 6,4
pO2 arteriální %    
sO2 venozní kPa 40 50
sO2 arteriální %    
pH moče   5,5 7